Bất động sản công nghiệp
Đây là lĩnh vực kinh doanh ghi đậm dấu ấn trên thị trường bất động sản của QS Land, với việc cung cấp thành công các dịch vụ quản lý, vận hành và cho thuê nhà xưởng công nghiệp. Trong đó, chúng tôi đã quản lý và vận hành một số nhà xưởng tại các khu công nghiệp như Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Bình Dương, Khu công nghiệp Tân Bình, Bình Dương…
Bất động sản công nghiệp
Bất động sản công nghiệp
  • Top
  • 0822 18 18 18