TUYỂN DỤNG

Chính sách nhân sự

“Con người” là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo ra cơ hội làm việc mà tại đó các thành viên có thể phát huy hết tiềm năng, khẳng định giá trị bản thân, mọi thành tích được ghi nhận xứng đáng. QS Land sẽ là nơi hiện thực hoá giấc mơ sự nghiệp của mỗi người.

Đào tạo và phát triển nhân lực

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ để tạo cơ hội cho CBNV phát triển năng lực bản thân với định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Vị trí tuyển dụng

Số lượng 4
Mức lương 21,000,000 - 25,000,000 VNĐ
Địa điểm TP Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn
Số lượng 1
Mức lương 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
Địa điểm TP Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn
Số lượng 39
Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm TP Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn
  • Top
  • 0822 18 18 18